Om oss

Redan 1991 slogs portarna upp till den mysiga kiosken i ”Blåa huset” vid Vasaplan.

Sega Råttan drivs numera av Sega Råttan i Umeå AB och ägs sedan 1 december 2017 av Lars Lindqwist genom Bostadsagenturen i Umeå AB.

Jag avser att driva Sega Råttan i samma anda som förra ägaren Janne gjort genom åren.

Lars Lindqwist

Ägare